Wettelijk kader en succesfactoren voor

Collegiale in- en uitleen

Bij collegiale in- en uitleen helpt de ene werkgever de andere door arbeidskrachten (tijdelijk) beschikbaar te stellen. Zo versterken zij elkaar in plaats van elkaar te beconcurreren. De kracht van dit concept zit in de samenwerking.

Wettelijk kader

  • Collegiale uitleen op vrijwillige basis;
  • Werknemers worden door de collegiale uitlener ter beschikking gesteld om onder leiding en toezicht van de collegiale inlener te werken;
  • Collegiale in- en uitleen heeft geen winstoogmerk;
  • Het uitgangspunt van collegiale in- en uitleen is gebaseerd op het basisprincipe dat werkgevers elkaar helpen;
  • Collegiale in- en uitlenen is tijdelijk van aard;
  • Collegiale in- en uitleen is in beginsel niet gericht op overname van de werknemer.

Voorwaarden voor succes

Wat maakt collegiale in - en uitleen tot een succes?

EERLIJK

Werknemers hebben vaak een beeld van hun eigen talenten en wensen, maar hun werkgever ook. Eerlijkheid en transparantie zijn daarom belangrijke voorwaarden bij collegiale in- en uitleen. Het vergroot de kans van slagen en het zorgt voor een veilige werkomgeving, omdat alle betrokkenen weten waar ze aan toe zijn.

Passend

Werk moet goed aansluiten bij de talenten en de mogelijkheden van de werknemer, op elk moment. De mogelijkheden zijn niet alleen fysieke, maar ook sociale en mentale situatie van werknemers. Alleen zo is werk passend en draagt het bij aan het (werk)welbevinden van de werknemer.


Werk

Collegiale in- en uitleen is niet hetzelfde als een vervullen van een functie. Het is gericht op werk dat gedaan moet worden. Door deze benadering is het voor alle partijen duidelijk dat het gaat om een tijdelijke, passende oplossing die recht doet aan de talenten en mogelijkheden van de werknemer.

Motivatie

Passende werk onder dwang creeren of uitvoeren is een No Go. Door het borgen van zekerheden en dit op vrijwillige basis vorm te geven werkt motiverend voor alle partijen.

Het gaat om wat iemand wil en kan op basis van zijn/haar talent en mogelijkheden met behoud van zekerheid.

Win Win Win

De ultieme voorwaarde voor succes: openheid over de voordelen voor iedereen van collegiale in- en uitleen. Open zijn over de win-win-win situatie zorgt voor gemeenschappelijkheid en vertrouwen dat iedereen baat heeft bij deze oplossing

Volg ons op linkedin
Contact

06-15152807

Bereikbaarheid

Maandag - Vrijdag 8:00 - 18:00

Weekend 9:00 - 13:00

Voor meer informatie

info@go4work.nl

Stuur een bericht

Neem hier contact op

* Verplichte velden

Passend werk voor iedereen

© 2023 Go4Work / All Rights Reserved

Neem hier contact op

* Verplichte velden