Passend werk voor iedereen

Go4Work

Werken is goed voor je gezondheid
Schadelast voor werkgevers door ziekteverzuim is hoog
Iedereen kan werken, de vraag is waar, wanneer en wat is passend

Waar staat Go4Work voor?

Er is een tekort aan arbeidskrachten in Nederland. Toch staan er meer dan een miljoen mensen aan de zijlijn, tijdelijk of structureel. Volgens Go4Work kan dat anders. Een werknemer die zijn huidige functie niet kan vervullen, bijvoorbeeld door stress, burn-out of fysieke klachten, kan vaak wel ander werk doen. Iedereen kan werken, de vraag is waar, wanneer en wat is passend.

Go4Work streeft naar passend werk voor iedereen die tijdelijk niet participeert in het arbeidsproces. Of het nu gaat om het tijdelijk matchen van werk, werktijden of als het langer doorwerken structureel niet meer lukt, iedereen verdient passend werk.

Als intermediair brengt Go4Work werkgevers bij elkaar voor collegiale in- en uitleen. Met andere woorden: de ene werkgever helpt de andere door arbeidskrachten (tijdelijk) beschikbaar te stellen voor werk dat wel past bij hun omstandigheden en talenten. Zo creëren we een win-win-win situatie: we matchen talent, mogelijkheden en werk. Kortom, een flexibele en veilige oplossing die alleen maar voordelen heeft voor alle partijen.

De transparante, praktische en no-nonsense aanpak is kenmerkend voor Go4Work. Sterker nog, wij geloven in deze eerlijke aanpak waarbij iedereen voordeel heeft.

Collegiale in- en uitleen

Hoe werkt het?

Win-Win-Win

Wat betekent dit voor alle betrokkenen?

Voorwaarden voor succes

Het gaat niet vanzelf?

Wie staan aan de zijlijn ?

Veel mensen kunnen, soms tijdelijk, niet (volledig) werken in hun eigen functie. Soms is het werk te zwaar in relatie tot hun persoonlijke fysieke, mentale of sociale situatie. Go4Work is er van overtuigd dat voor al deze mensen een oplossing te vinden is. Door, met behoud van het arbeidscontract, passend werk te doen bij een andere werkgever.

Langer doorwerken

Door de verhoging van de AOW leeftijd moeten werknemers lange doorwerken. Dit kan een grote belasting zijn en mogelijk onhaalbaar. Aangepast werk kan ervoor zorgen dat iemand toch actief blijft op de arbeidsmarkt.

Burnout

Burn-out klachten worden door verschillende factoren veroorzaakt. Aangepast werk is een goede manier om te (blijven) werken, en re-integratie te versnellen of uitval te voorkomen. Sterker nog, het herstelproces wordt bevorderd.

Geen autorisatie

In sommige beroepen is een autorisatie vereist. Zonder de autorisatie mogen en kunnen mensen tijdelijk niet in hun eigen functie werken. Deze situatie is een mentale en/of financiele last voor alle partijen.

Fysieke beperkingen

Soms kunnen werknemers hun eigen functie niet uitoefenen door fysieke beperkingen. Binnen de eigen organisatie zijn er niet altijd passende mogelijkheden, maar andere werkgevers kunnen dat wel bieden.

Werk prive balans

Als de werk prive balans verstoord raakt, kan het wenselijk zijn om het werk aan te passen aan de omstandigheden van de werknemer. Werk laten aansluiten bij de prive omstandigheden is niet altijd makkelijk en soms beter te organiseren bij een andere werkgever.

Afstand tot de arbeidsmarkt

Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt zijn vaak geholpen met een constructie waarin zij op een flexibele manier, praktisch en zonder risico`s kunnen werken.

Vanuit de overtuiging dat ieder mens een meerwaarde heeft voor de maatschappij en de enige belemmeringen komen door de (dis)balans tussen werk en persoon ben ik op zoek gegaan naar oplossingen met behoud van zekerheid en flexibiliteit en vooral prettige en passend werk voor iedereen!

Het leven is een zoektocht naar balans, toegevoegde waarde en plezier.

Otto van Geffen, Directeur Go4Work

Hoe werkt het?

Het traject start altijd met een gesprek tussen werknemer en werkgever. Door allerlei omstandigheden kan het voorkomen dat een werknemer - al dan niet tijdelijk - niet meer in staat is om 100% zijn eigen functie te kunnen uitvoeren.

Een goed gesprek is dan essentieel voor diens persoonlijke ontwikkeling, maar ook voor een realistisch beeld van de huidige functie en mogelijkheden voor (nieuw) passend werk dat matcht met het talent en de mogelijkheden.

Ook de balans werk-prive balans is een belangrijk onderwerp, want zorgtaken en mantelzorg kunnen een grote weerslag op het werk hebben. Soms is een aanpassing buiten de eigen organisatie dan wenselijk.

Na het gesprek en overeenstemming over collegiale uitleen als (tijdelijke) oplossing voor de werknemer, start het traject met Go4Work.

Intake met kandidaat over de mogelijkheden

Opstellen werk CV conform Go4Work format

Start Matchingsproces - op zoek naar passende arbeid

Klikgesprek tussen inlenende werkgever en kandidaat

Ondertekenen contract werkgevers en werknemer

Ondertekenen contract werkgevers en Go4Work

Start collegiale in-uitleen conform contract

Maandelijkse facturatie tussen werkgevers

Eenmalige facturatie Go4Work naar werkgevers

Eindevaluatie werkgevers, kandidaat en Go4Work

De WIN voor de

werknemer

 1. Zekerheid: behoud van contract, salaris, arbeidsvoorwaarden en pensioenopbouw
 2. Werkplezier: werk dat past bij zijn/haar talent en mogelijkheden
 3. Behoud van de voordelen van werk zoals het hebben van en sociale contacten en het toevoegen van waarde voor werkgever en maatschappij
 4. Sneller herstel of zelfs het voorkomen van uitval
Contactformulier

Neem hier contact op

* Verplichte velden

De WIN voor de uitlenende werkgever

 1. Goed werkgeverschap: oog voor talent en mogelijkheden van en voor de werknemer
 2. Minder risico op uitval en schadelast door verzuim
 3. Snellere re-integratie
 4. Tevreden werknemers: zicht op (tijdelijke) mogelijkheden

De WIN voor de inlenende werkgever

 1. Extra arbeidskrachten: snelle oplossing voor personeelstekort en minder werkdruk voor huidige werknemers
 2. Flexibele en risicoloze oplossing
 3. Financieel aantrekkelijk
 4. Wervingspotentieel


Volg ons op linkedin
Contact

06-15152807

Bereikbaarheid

Maandag - Vrijdag 8:00 - 18:00

Weekend 9:00 - 13:00

Passend werk voor iedereen

© 2023 Go4Work / All Rights Reserved

Neem hier contact op

* Verplichte velden